KURSY

9-10 Październik 2023 KURS BD GDAŃSK

Przeszłe
W dniach 9-10 października odbędzie się kurs organizowany przez firmę BD dla chirurgów chcących doskonalić swojego umiejętności w zakresie zabiegów laparoendoskopowych. Kierownikami naukowymi są: prof. Maciej Śmietański i dr Mateusz Zamkowski. 2-dniowy kurs odbędzie się w Centrum Leczenia Przepuklin szpitala Swissmed w Gdańsku. Zapisy poprzez regionalnych przedstawicieli BD. KURS jest akredytowany przy Sekcji Przepuklin TChP. Tematem kursu są współczesny metody leczenia przepuklin.