AKTUALNOŚCI

Uregulowanie sytuacji prawnej Polskiego Klubu Przepuklinowego

Szanowni Państwo,

Zgodnie z ustaleniami na spotkaniu Sekcji Chirurgii Przepuklin TCHP oraz Polskiego Klubu Przepuklinowego we Wrocławiu w dniu 22.09.2023 r. dotychczasowych członków Stowarzyszenia Polski Klub Przepuklinowy proszę o uiszczenie składki członkowskiej rocznej za 2023 r. w kwocie 100 zł na konto Stowarzyszenia:

Numer konta: 46 1240 1183 1111 0010 1146 8003 z dopiskiem "składka członkowska Imię i nazwisko"

Proszę o wpłaty do końca października 2023 r. Na podstawie listy wpłat zaktualizujemy listę aktualnych członków Stowarzyszenia.

Z pozdrowieniami,

dr n.med. Stanisław Pierściński

Skarbnik Polskiego Klubu Przepuklinowego