Badania kliniczne
MEFI TRIAL
MEsh FIxation in Laparoendoscopic Repair of Large M3 Inguinal Hernias

Wieloośrodkowe, podwójnie zaślepione, randomizowane badanie kliniczne prowadzone od lutego 2023 roku przez 10 ośrodków wykonujących laparoendsokopowe naprawy przepuklin pachwinowych. Kierownikami są: prof. Maciej Śmietański i dr Mateusz Zamkowski.

Celem badania jest porównanie dwóch metod naprawczych dużych, prostych przepuklin typu M3. W pierwszej grupie (grupa kontrolna) chorzy są operowani zgodnie z rekomendacjami zawartymi w międzynarodowych wytycznych -> zabieg polega na implantacji dużej, płaskiej siatki (przynajmniej 12x17cm) fiksowanej do pachwiny z użyciem kleju histoakrylowego. W grupie badanej pacjenci mają wszczepianą dużą, przestrzenną, dopasowaną kształtem do pachwiny siatkę.

Badanie MEFI otrzymało grant dla najlepszego projektu badawczego na kongresie Europejskiego Towarzystwa Przepuklinowego w SITGES (EHS Research Grant).

Protokół badania został opublikowany w czasopiśmie BMC Trials (Impact Factor - 2,5).

Badanie jest zarejestrowane w serwisie clinicaltrials.gov pod numerem NCT05678465.