Regulamin
REGULAMIN
Preambuła i główne wartości Sekcji Przepuklin Towarzystwa Chirurgów Polskich
W duchu naszego zaangażowania w różnorodność kulturową i płciową oraz stałym dążeniu do poprawy wyników leczenia, Sekcja Przepuklin Towarzystwa Chirurgów Polskich zakotwiczyła swój byt w tych fundamentalnych wartościach, wyszczególnionych poniżej. Te zasady kierują naszymi wysiłkami w wzmacnianiu zawodowego i osobistego rozwoju naszych członków oraz promują i propagują rozwój leczenia przepuklin w Polsce.

GŁÓWNE WARTOŚCI

Różnorodność:


Wspieramy różnorodność we wszystkich formach, zarówno w Zarządzie, jak i Członkostwie naszej Sekcji. To zobowiązanie zapewnia bogatą wymianę perspektyw, sprzyjając bardziej inkluzywnej atmosferze.

Poprawa jakości i wyników leczenia:

Naszym głównym celem jest poprawa opieki nad pacjentami poprzez trzy skoncentrowane strategie:
 • Wzmacnianie wiedzy z zakresu przepuklinologii wśród członków Sekcji.
 • Rozwijanie praktycznych umiejętności chirurgicznych członków Sekcji.
 • Wzmacnianie kompetencji niemedycznych.

Strategie na rzecz Doskonalenia Wiedzy i Umiejętności:

Inicjatywy Edukacyjne:
 • Udział jako eksperci w polskich wydarzeniach naukowych związanych z chirurgią i przepuklinologią.
 • Cykliczne darmowe webinaria co dwa miesiące, w celu rozpowszechniania najnowszych praktyk w zakresie przepuklinologii.
 • Regularne aktualizacje na naszej stronie internetowej z praktycznymi materiałami i aktualnymi badaniami.
 • Aktywne uczestnictwo w dedykowanym forum na Facebooku, zachęcającym do dzielenia się trudnymi przypadkami, dyskusji oraz zasobami multimedialnymi z zabiegów chirurgicznych.
Programy Rozwoju Umiejętności:
 • Organizacja spersonalizowanych staży w jednostkach szkolących dla praktycznego szkolenia.
 • Organizacja praktycznych warsztatów podczas głównych kongresów chirurgicznych w Polsce.
 • Prowadzenie długoterminowych programów edukacyjnego oraz warsztatów kadawerowych.
Wzmacnianie Umiejętności Niemedycznych:
 • Skupienie się na umiejętnościach komunikacyjnych w celu wspierania podejmowania decyzji.
 • Zajmowanie się aspektami psychologicznymi chorób przepuklinowych i ich wpływem na jakość życia.

Zarząd regularnie będzie regularnie analizował te inicjatywy, aby upewnić się, że są one zgodne z rozwijającym się rozumieniem najlepszych praktyk w dziedzinie herniologii.
Członkowie są zachęcani do aktywnego uczestnictwa i udzielania opinii, aby stale doskonalić nasze podejście i kierunek rozwoju.

Podsumowanie:
Nasze główne wartości nie są jedynie zasadami, ale są wcieleniem naszego zaangażowania w rozwijanie herniologii poprzez różnorodność i poprawę wyników leczenia pacjentów. Wierzymy, że poprzez promowanie wszechstronnego i inkluzywnego podejścia, możemy znacząco wzmocnić zawodowe umiejętności naszych członków oraz opiekę, którą świadczą swoim pacjentom. Te wartości kierują naszą Sekcją w jej misji, kształtując przyszłość, w której każdy członek przyczynia się do wspólnego rozwoju i i poprawy opieki nad pacjentami.