Historia
Logo Polskiego Klubu Przepuklinowego
Sekcja Przepuklin Towarzystwa Chirurgów Polskich jest naturalną kontynuacją i przedłużeniem stowarzyszenia założonego w 1999 roku pod nazwą "Polski Klub Przepuklinowy".

Polski Klub Przepuklinowy funkcjonował pierwotnie jako zawodowa grupa zainteresowań, dla której wspólne konferencje i strona internetowa były platformą wymiany informacji. Od października 2005 r. PKP uzyskał status stowarzyszenia, w 2020 r. połaczono środowiska zainteresowań chirurgicznych w Sekcji Chirurgii Przepuklin Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Klub powstał w 1999 r. z inicjatywy prof. S. Dąbrowieckiego, dr. S. Prywińskiego i dr. I. Pirskiego. Powołanie nastąpiło w trakcie 59 Kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich. Funkcjonował prężnie przez kolejne lata przyczyniając się nie tylko do szerzenia wiedzy o herniologii ale także do integracji środowiska chirurgów zainteresowanych leczeniem przepuklin.
Dzięki działalności i zaangażowaniu członków Klubu odbyło się ponad 15 ogólnopolskich kongresów, na których przewinęły się setki chirurgów zajmujących się herniologią (i nie tylko).