PRZEWODNICZĄCY SEKCJI PRZEPUKLIN TCHP
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
 • Zastępca Przewodniczącego
  prof. dr. hab. Kryspin Mitura

  W 2006 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Temat rozprawy doktorskiej dotyczył nowoczesnych metod leczenia przepuklin pachwinowych i został opracowany na podstawie własnych badań naukowych. W 2019 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych. W 2023 roku Prezydent RP nadał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

  Specjalista chirurgii ogólnej (2010r.), chirurgii onkologicznej (2013r.) i chirurgii ściany jamy brzusznej (2021r.). W 2010 roku uzyskał certyfikat endoskopii diagnostycznej i zabiegowej Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich.

  W 2023 roku ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Harvarda w zaawansowanym programie Surgical Leadership (Boston, Massachusettes w USA).

  Autor ponad 250 doniesień i prac naukowych opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych i recenzowanych materiałach zjazdowych krajowych i międzynarodowych, i podręcznikach medycznych.

  Promotor i recenzent przewodów doktorskich, prac magisterskich i licencjackich. Kierownik specjalizacji lekarzy w dziedzinie chirurgii ogólnej. Recenzent krajowych i międzynarodowych czasopism naukowych. Członek komitetów naukowych i organizacyjnych licznych konferencji i sympozjów naukowych w Polsce.

  Koordynator Programu Szkoleniowego Sekcji Wideochirurgii TChP w Zakresie Operacji Laparoskopowych Przepuklin Pachwinowych (od 2019r.).

 • Zastępca Przewodniczącego
  lek. Przemysław Rymkiewicz

  Absolwent kierunku lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, który ukończył w 2011 roku. Po stażu podyplomowym rozpoczął szkolenie specjalizacyjne w Klinice Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego Miejskiego Szpitala w Olsztynie, zakończone egzaminem i zdobyciem tytułu specjalisty chirurgii ogólnej w 2019 roku.

  Od stycznia 2022 roku pełni funkcję Koordynatora Kliniki Chirurgii Ogólnej w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie.

  Od 2014 roku jestem zatrudniony na Wydziale Lekarskim Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu na stanowisku asystenta gdzie prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną.

  Członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich (TChP), Europejskiego Towarzystwa Przepuklinowego (EHS), Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Endoskopowej (EAES).

  Regularnie, aktywnie poszerza swoją wiedzę, uczestniczy w licznych polskich, europejskich i światowych zjazdach, warsztatach, szkoleniach chirurgicznych.

  Zainteresowania kliniczne to nowoczesna, małoinwazyjna chirurgia przepuklin i ściany jamy brzusznej oraz przewodu pokarmowego i innych schorzeń jamy brzusznej.

ZARZĄD GŁÓWNY SEKCJI
 • Delegat do Europejskiego Towarzystwa Przepuklinowego (EHS)
  prof. dr. hab. Maciej Śmietański

  Autor i współautor ponad 60 prac naukowych z dziedziny leczenia przepuklin (w tym Polskiego nazewnictwa i klasyfikacji przepuklin, Polskiego Standardu Leczenia Przepuklin i opracowań epidemiologicznych na terenie Województwa Pomorskiego w latach 1997-2003). Członek grup naukowych ds. wprowadzenia standardów leczenia przepuklin pachwiny (EHS), laparoskopowego leczenia przepuklin brzusznych (IEHS). Autor światowej klasyfikacji przepuklin okołostomijnych. Uzyskał nagrodę za dokonania naukowe na Kongresie Europejskiego Towarzystwa Przepuklinowego w Turynie w roku 2005. Wyróżniony medalem Rydygiera i Schramma (2014) za zasługi dla Uniwersytetu Medycznego we Lwowie, honorowym członkostwem Ukraińskiego Towarzystwa Przepuklinowego i tytułem profesora honorowego za wkład w rozwój chirurgii przepuklin na Ukrainie. Wyróżniony dyplomem kapituły Prof. Szareckiego za wybitny wkład w rozwój herniologii polskiej (2014). Wyróżniony Brązowym Krzyżem Zasługi za propagowanie chirurgii polskiej podczas misji humanitarnych w Afryce i działalność edukacyjną w tym na Ukrainie. Doktoryzował się w roku 2002 na podstawie pracy dotyczącej użycia implantów syntetycznych w chirurgii przepuklin. Obecnie prowadzi 6 programów autorskich dotyczących zaopatrzenia przepuklin. Stopień doktora habilitowanego (2014) na podstawie cyklu prac dotyczących użycia implantów makroporowych w chirurgii przepuklin pachwiny. Nominacja do tytułu Profesora podpisana przez Prezydenta RP dnia 28.09.2020.

 • Członek Zarządu Głównego
  dr n. med. Jacek Szopiński

  Absolwent Akademii Medycznej w Bydgoszczy (aktualnie Collegium Medicum UMK), specjalista chirurgii ogólnej (2008) i chirurgii przedniej ściany jamy brzusznej FEBS/AWS (2022). Kierownik Oddziału Chirurgii i Żywienia Klinicznego w Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy, adiunkt w Katedrze Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej CM UMK. Odbywał staże naukowe za granicą, w tym w Cleveland Clinic w USA. Wieloletni Dyrektor Wykonawczy i Członek Zarządu Polskiego Klubu Przepuklinowego. Autor pracy doktorskiej poświęconej porównaniu metody Desardy i Lichtensteina w naprawie przepuklin brzusznych. Wyróżniony dyplomem kapituły Prof. Szareckiego za wybitny wkład w rozwój herniologii polskiej (2016). Współorganizator i prelegent wielu konferencji naukowych zarówno polskich jak i międzynarodowych. Wykładowca i organizator szkoleń z zakresu chirurgii przepuklin. Autor ponad 80 publikacji i doniesień naukowych, w tym z zakresu leczenia przepuklin. Recenzent wielu krajowych czasopism naukowych. Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich (TCHP), European Hernia Society (EHS). W zakresie zainteresowań naukowych zajmuje się herniologią, w tym chirurgią olbrzymich i kompleksowych defektów przedniej ściany jamy brzusznej, metabolizmem i leczeniem żywieniowym w chirurgii.

 • Członkini Zarządu Głównego
  lek. Marta Wójcik

  Absolwentka kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

  Szkolenie specjalizacyjne odbywała na Oddziałach Chirurgii Ogólnej: Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku oraz Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Dyżurowała ponadto w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych obu szpitali.

  Egzamin specjalizacyjny zdała jesienią 2020 r.

  Od grudnia 2020 r. pracuje w Szpitalu Miejskim im. F. Raszei w Poznaniu na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Minimalnie Inwazyjnej.

  Kierowniczka specjalizacji lekarzy w dziedzinie chirurgii ogólnej.

  Członkini Towarzystwa Chirurgów Polskich (TCHP) oraz Europejskiego Towarzystwa Przepuklinowego (EHS).

  Uczestniczka licznych szkoleń i konferencji, polskich i europejskich, w tym m.in.:

  - programu edukacyjnego Hernia Master, promującego rozwój endolaparoskopowej chirurgii przepuklin w Polsce, listopad 2022 - wrzesień 2023 (we współpracy z fundacją Aesculap i TCHP, pod kierownictwem merytorycznym prof.dr. hab. Kryspina Mitury oraz prof. dr. hab. Macieja Śmietańskiego)

  - Fundamentals of Abdomen Wall Surgery (FAWS), czerwiec 2022 (pod egidą EHS, kierownik merytoryczny: dr Knut Borch)

  - Intermediate Masterclass Cadaver Course on Abdominal Wall Surgery, maj 2023, Barcelona, Hiszpania (pod egidą EHS, kierownik merytoryczny: dr Filip Muysoms, MD, PhD, dr Knut Borch)

  - Advanced Masterclass Cadaver Course of Abdominal Wall Surgery, czerwiec 2023, Reims, Francja (pod egidą EHS, kierownik merytoryczny: dr Yohann Renard, MD, PhD, dr Knut Borch).

 • Członek Zarządu Głównego
  dr hab. Marcin Włodarczyk

  Autor licznych prac oryginalnych, przeglądów, doniesień przypadków i współautorem książek oraz rozdziałów książek. Jego wpływowe badania zostały uznane imponującym współczynnikiem wpływu (Summary Impact Factor) wynoszącym ponad 160, indeksem Hirscha równym 15 i znaczną liczbą cytowań.


  Nagrodzony United European Gastroenterology Scientific Committee National Scholar Award w 2013 roku oraz Lorenzo Capussotti Award na 24. Światowym Kongresie Międzynarodowego Stowarzyszenia Chirurgów, Gastroenterologów i Onkologów w Wiedniu w 2014 roku. Wybrany najlepszym młodym naukowcem roku w 2019 roku (Ministerstwo Nauki).


  Obecnie pełni funkcję profesora uczelni w Klinice Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.