Wytyczne
 • Wydana w 2007 roku przez EHS klasyfikacja Przepuklin Pachwiny zunifikowała i ustandaryzowała dotychczas frywolne nazewnictwo rodzajów przepuklin pachwiny. Zaletą jest jej niski stopień skomplikowania . Do dzisiaj stanowi podstawę nazewnictwa i klasyfikacji na całym świecie.
 • Klasyfikacja powstała w 2014. Nad jej ostatecznym kształtem pracował zespół powołany i dowodzony przez prof. Macieja Śmietańskiego. Klasyfikacja została zaadaptowana przez rejestr EuraHS celem ujednolicenia porównania metod leczenia oraz obiektywizacji ich skuteczności.
 • Klasyfikacja obejmująca przepukliny brzusznej - pierwotne i pooperacyjne. W grupie roboczej tworzącej klasyfikację brał udział m.in. prof. Maciej Śmietański. Ujednolicenie nazewnictwa pozwoliło obiektywizować wyniki i techniki leczenia w publikacjach.
 • Opis leczenia zatytułowany: "operacja z siatką" to zmora nie tylko polskich chirurgów. Aby ujednolicić nazewnictwo i umożliwić przeniesienie dyskusji na właściwe płaszczyzny w 2020 stworzono międzynarodową klasyfikację przestrzeni anatomicznych. Jej celem jest określenie dokładnego miejsca w którym umieszczamy siatkę w trakcie operacji (underlay, onlay etc.).
 • Swoista biblia dla każdego zajmującego się leczeniem przepuklin pachwiny. 182 stronnicowy dokument, wydany również w formie skróconej - także w języku polskim. Panel ekspercki pod nazwą: HerniaSurge przygotował ten wyczerpujący dokument w 2018. W grupie roboczej tworzącej międzynarodowe standardy brał udział prof. Maciej Śmietański.
 • Wytyczne powstałe w 2021 stanowią konsensus ekspertów dotyczący definicji, klasyfikacji, diagnostyki i głównych objawów rozejścia mięśni prostych. Rekomendacje opierają się przede wszystkim na przeglądach literatury i stanowią stosunkowo słabą wartość naukową (większość dowodów jest niskiego poziomu).
 • Rekomendacje stanowiące raczej konsensus ekspertów aniżeli rzeczywistą wartość naukową (brak dowodów silnego stopnia). W omówieniu oprócz sposobów zaopatrywania przepuklin w nietypowych lokalizacjach (przepuklina Spiegela, lędźwiowa etc.), poruszany jest też temat operowania w przypadku nietypowych okoliczności toowrazyszących (marskość wątroby, dializa otrzewnowa etc.).
 • Przepukliny mosznowe stanowią niejednokrotnie wyzwanie dla chirurgów. HerniaSurge w 2023 ponownie poruszyła temat leczenia i klasyfikacji przepuklin mosznowych.
 • Wytyczne powstałe przy połączeniu sił Europejskiego i Amerykańskiego Towarzystwa Przepuklinowego. Podsumowanie dostępnych metod oraz przegląd zarówno krótko-, jak i długofalowych efektów operacji.
 • Wytyczne mające na celu pomóc chirurgów wszystkich specjalizacji w sytuacjach konieczności leczenia pacjentów metodą "otwartego brzucha". Rodzaje dostępnych metod, ich skuteczność oraz jak wskazówki jak zachować się w sytuacjach z pozoru beznadziejnych.
 • Podsumowanie dostępnych źródeł naukowych (często o niskiej wartości w kontekście wielu aspektów). Wytyczne tworzone przez grupę, w skład której wchodził m.in. prof. Maciej Śmietański, starały się podsumować i usystematyzować aktualną wiedzę. Jedną z najważniejszych konkluzji jest silne zalecenie każące implantować profilaktyczną siatkę w przypadku wyłaniania kolo-, bądź ileostomii terminalnej.
 • Połączony wysiłek Europejskiego i Amerykańskiego Towarzystwa Przepuklinowego celem ujednolicenia i ustandaryzowania zamykania jamy brzusznej, aby zmniejszyć ilość przepuklin pooperacyjnych. Technika "small bites" (short-stitch) bezapelacyjnie powinna być stosowana rutynowo.